Combat Mix Do Budo (REGLUR)

1 § Ålder

Tävlingen kommer att genomföras i två åldersgrupper

1.1. Den tävlande ska ha fyllt 18 år (Senior)

1.2. Den tävlande ska vara mellan 14-17 år (Junior)

2 § Matchjämning

Alla matcher ska vara jämnt matchade så att de tävlandes fysiska förutsättningar och tävlingserfarenheter är likvärdiga.

3 § Viktklasser

3.1. Junior

 • -50 kg (Dam vikt)
 • -55 kg
 • -60 kg
 • -65 kg
 • -70 kg
 • -76 kg
 • -83 kg
 • +83 kg

3.2. Senior

 • -55 kg (Dam vikt)
 • -60 kg
 • -65 kg
 • -70 kg
 • -76 kg
 • -83 kg
 • -90 kg
 • +90 kg

4 § Tävlingskort

Alla tävlande måste ha tävlingskort, som ansöks hos SB&K- förbund.

5 § Ring med säkerhetsväggar (Cage)

 Syftet med den väggförsedda ringen är att undvika att de tävlande kan falla ut under matchens gång som kan orsaka skador för de tävlande. Ringens storlek skall vara minst 4 m diagonal.

Ringgolvet ska vara täckt av stötabsorberande 4 cm pussel/tatami mattor som kan inhägnas av plastklätt.

Nätvägg fästs mellan minst 6 stolpar. Dessa stolpar samt den övre och nedre kanten kring nätet täcks med vinyl överdragen skumgummi eller vadderade skydd.

6 § Matchlängd & Matchantal

 • En match ska pågå i 3 minuter.
 • Vid oavgjort, tillämpas en extra rond efter 1 minuts vila.
 • Vid oavgjort en andra gång , tillämpas ytterligare en extra rond efter 1 minuts vila.
 • Vid oavgjort efter 3 ronder utser domarna en vinnare.
 • Det maximala matchantal som en utövare tillåts ställa upp i är 4 stycken matcher/dag.

7 § Utrustning

 • Fullkontakt hjälm med skydd för kinder och haka. Hjälmen ska täcka hela området på baksidan av huvudet.
 • Läderhandskar som är stötabsorberande och täcker hela näven och handleden med fingrar och handflata fria.
 • Benskydd
 • Suspensoar
 • Tandskydd

8 § Godkända tekniker

 • Alla sorter av slag och sparkar mot huvud, kropp och ben är tillåtet i stående kamp. OBS: Juniorer får markera/nudda slag och spark mot huvud!
 • Slag mot kropp i markkamp.
 • Kast och nedtagningar.
 • Ledlås och strypningar.

9 § Otillåtna tekniker & regelbrott

 • Slag eller sparkar mot ryggrad, bakhuvud, mellan benen och mot knän i stående kamp.
 • Slag mot ansikte och huvud vid markkamp. (det räknas som markkamp om tre kroppsdelar vidrör mattan, till exempel 2 fötter och knä eller 2 fötter och en hand)
 • Armbåge mot huvud och ansikte i stående kamp.
 • Spark vid markkamp.
 • Slag inklusive grepp mot struphuvudet och/eller kast av motståndaren med endast grepp runt halsen.
 • Att kasta och/eller knuffa ut motståndaren från tävlingsytan/ur ringen.
 • Ledlås mot mindre leder (fingrar och tår).
 • Att hålla i hjälmen, handskar och benskydd på motståndaren.
 • Knockout tekniker (hårda tekniker såsom slag, spark och knä vilka orsakar att motståndaren tappar medvetandet) (Otillåtna tekniker & regelbrott punkt 9 gäller Juniorer)

10 § Diskvalificering

 • Att bitas, rivas, nypas och dra i håret.
 • Avsiktlig användning av otillåtna tekniker (§ 9).
 • Attack mot motståndaren under timeout eller rondvila samt efter match.
 • Attack mot motståndaren som undersöks av domare eller tävlingsläkare.
 • Användning av förolämpande språk.
 • Deltagande på ett icke sportsmannaaktigt sätt som ger upphov till skada på motståndaren.
 • Ignorera domarens instruktioner.
 • Undvikande av kamp genom att medvetet tappa tandskydd eller simulering av skada.

11 § Poängkriterier

11.1. Två poäng

 • Spark mot huvud
 • Höft kast (Svårt kast och nedtagning)

11.2. Ett poäng

 • Slag
 • Spark mot kropp
 • Spark mot ben
 • Knä
 • Ben kast (Lätt kast och nedtagning)
 • Försök på ledlås eller strypning
 • Förbättra position vid markkamp
 • Visa slag (ej träff) mot ansiktet vid markkamp. (Minst 3 slag som ej blockeras)

12 § Poängavdrag/Varning

12.1. Ett poängavdrag

 • Oavsiktlig användning av otillåtna tekniker (§ 9) första gången.
 • Foten rör området utanför matchytan och/eller vända ryggen och avvika från mattan.

12.2. Två poängavdrag

 • Oavsiktlig användning av otillåtna tekniker (§ 9) andra gången.
 • Foten rör området utanför matchytan och/eller vända ryggen och avvika från mattan, andra gången.

12.3. Tre poängavdrag

 • Oavsiktlig användning av otillåtna tekniker (§ 9) tredje gången.
 • Foten rör området utanför matchytan och/eller vända ryggen och avvika från mattan, tredje gången.
 1. Vinstsätt
 • Om en tävlande blir knockout och/eller skakad som en resultat av ett huvudträff. (RSC) (Vinstsätt punkt 1gäller ej juniorer)
 • Om en tävlande tappar andan som ett resultat av kroppsträff som slag, spark/knä. (RSC)
 • Om en tävlande tappar balans eller får ont som ett resultat av en benspark 3 gånger under en match. (RSC)
 • Om en tävlande klappar eller ger upp verbalt. (RSC)
 • Motståndaren använda oavsiktligt otillåtna tekniker (§ 9) fyra gånger under matchen. (RSC)
 • Motståndarens fot rör utanför mattytan, fyra gånger under en rond. (RSC)
 • Motståndaren vänder ryggen och avviker från mattan fyra gånger under en rond. (RSC)
 • Poängkriterier:3 poängdomare dömer matchen med minst 4 poäng skillnad mellan
 • Vid oavgjort efter 3 ronder man får minst ett poäng
 • Motståndarens coacher stoppar matchen.
 • Motståndaren blir diskvalificerad.
 • Motståndaren uteblir från tävlingen.

14 § Omstart

14.1 Omstart i samma position

Vid en varning, medicinsk kontroll eller liknande ska matchen bli omstartad i samma position som innan pausen.

14.2 Omstart vid inaktivitet

Domaren kan starta om matchen i en stående position om de tävlande är i ett dödläge eller inte arbetar aktivt för att förbättra positionen eller går på avslut mer än 20 sekunder.

15 § Knockout /utslagning

Om en tävlande blir knockout som ett resultat av en huvudträff, ska matchen avbrytas. Tävlanden ska omedelbart undersökas av tävlingsläkaren. Om tävlingsläkaren finner det vara risk för den tävlandes hälsa efter matchen ska den tävlande skickas till sjukhus för undersökning.

16 § Domare

16.1. Matchdomare

Varje match ska överses av en godkänd och utbildad matchdomare.

Innan tävlingen börjar ska huvudmatchdomare förklara och förtydliga för deltagarna om godkända tekniker, otillåtna tekniker, diskvalificering, poängkriterier, poängavdrag/varning och vinstsätt (§ 8 till 13).

16.2 Poängdomare

Varje match ska dömas av minst 3 poängdomare.

17 § Tävlingsläkare

Det ska finnas en tävlingsläkare med giltig läkarlegitimation närvarande under varje match.

Läkare har rätt att stoppa eller avbryta en match, pga tävlandes säkerhet och/eller tävlandes förutsättningar eller om en match uppfattas som ojämn. Om tävlingsläkaren finner det vara risk för en tävlandes hälsa efter matchen ska den tävlande skickas till sjukhus för undersökning.

De tävlande ska under matchdagen genomgå en hälsokontroll av tävlingsläkaren.

18 § Sekretariat & Skaderapport

Varje skada inklusive knockouts ska noteras och sparas i en startbok av sekretariatet i samarbete med tävlingsläkaren och anmälas till SB&K förbund. Varje match som utövaren genomför, samt resultatet ska noteras av sekretariatet och sparas i startboken.

19 § Avstängning & Karantän

Om en tävlande har blivit utslagen (knockout) i en match, som följd av slag eller spark mot huvud, eller om domaren eller tävlingsläkaren stoppat matchen för att den tävlande mottagit hårda slag eller spark mot huvudet, vilket gjort honom försvarslös eller oförmögen att fortsätta, ska den tävlande inte tillåtas delta i tävling under en period av 3 månader efter matchen.

Tävlings kortet ska hållas av arrangören och skickas till SB&Kförbundet.

20 § Coacher och supporter

 • Varje deltagare har rätt till en coach.
 • Under en match ska coacher/tränare ej befinna sig på matchyta.
 • Coacherna har rätt att avbryta en match om en tävlandes säkerhet anses vara i fara.
 • Assistans och uppmuntran ska ges på ett behärskat sätt under matchen.
 • Den tävlande kan bli tillsagd, varnad eller diskvalificerad för regelöverträdelser som coacherna eller supporten begår. Regelöverträdelser är attack mot motståndare, användning av förolämpande språk, ignorans av domarens instruktioner och beträdelse av matchyta utan tillåtelse.

21 § Protest

Om en tävlande, coach eller klubbledare vill protestera mot ett domslut eller resultat ska en skriftlig protest skickas in till tävlingsarrangören under tävling eller senast 24 timmar efter tävlingen.

ANMÄLAN TILL TÄVLING

Anmälan till Pro Combat Mix Do Budo